Technologie pálenice

Technologie pálenice

Technologie pěstitelské pálenice 
s rektifikační kolonou KPD - 150 dodala DESTILA s.r.o., Brno

 

Sestava technologie(hlavní prvky):

 • Surovinový měděný kotel o objemu 150l s míchadlem a plynovým hořákem
 • Rektifikační kolona s deflegmátorem a katalyzátorem
  Rektifikační část je 3-patrová, deflegmátor je tvořen trubkovým svazkem, katalyzátor má měděnou výplň. Na patrech se pára obohacuje o lihovou složku a odděluje od vody a dalších nežádoucích látek.
  Každé patro pracuje jako samostatný destilační stupeň. V horním nástavci kolony je umístěn katalyzátor na kterém se lihové páry zbavují karcinogenních ethylkarbamátů a kyanidů. Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem teploty lihových par, který slouží k regulaci přívodu chladicí vody do deflegmátoru prostřednictvím elektromagnetického ventilu.
  Zařízení se zabudovaným katalyzátorem splňuje nejpřísnější kritéria na obsah škodlivých látek v destilátu.
 • Epruveta s kontrolním lihoměrem
  Nerezová sestava epruvety se skleněnou baňkou, která chrání uvnitř plovoucí lihoměr na kontrolu lihovitosti destilátu před vtokem do lihového měřidla.
 • Přepouštěcí armatura
  Ventil s nádobkou sloužící k oddělení úkapu a dokapů od jádra destilátu.