Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla pro ochranu osobních údajů zákazníků
DESTILER s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
DESTILER s.r.o. je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
DESTILER s.r.o., IČ: 28074807, se sídlem Žíšov 3, 391 81 Veselí nad Lužnicí.
Telefon: 602 431 919
E-mail : destiler@centrum.cz
ID datové schránky: aahqnn


Jmenovaná kontaktní osoba je jednatel společnosti pan Petr Prokeš.
DESTILER s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služby pěstitelského pálení zejména vedení evidence pro Celní správu ČR a to tyto údaje:


jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, telefon, katastrální území pozemku, množství a druh ovocného kvasu, množství vypáleného etanolu.


Na formuláři „OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“ svým podpisem udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním údajů s výše uvedeným.


Osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.


Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není společnosti DESTILER s.r.o. uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby (10 let ) jsou osobní údaje zlikvidovány. Veškeré osobní údaje jsou uložené v zaheslovaném počítači (souborech) a uzamykatelných skříních, místnostech.


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými


ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


DESTILER s.r.o.
391 81 Žíšov 3
IČ: 28074807